Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

28/4: Jižní Asie

Jižní Asie, to je pestrá škála etnik, kultur a tradic. Je to území sahající od hustě zalidněných oblastí nížin Gangy, Brahmaputry či Indu po nejvyšší horské masivy světa Himálaj, Karákóram, Hindúkuš. Jižní Asie je region plný střetů, pramenících z kulturně-náboženských rozporů (např. mezi Pákistánem a Indií) umocňovaných i rostoucí populační a ekonomickou silou zde žijících národů. Region je ovlivňován i sousedními státy, které mají tendence do něj vstupovat a ovlivňovat ho (především Čína). Jižní Asie je oblastí, jejíž vývoj byl, je a bude velmi dynamický. Ale o jakém regionu je vlastně řeč? Jak jižní Asii vymezit? To jsou otázky, na které nenalezneme odpověď, s níž by všichni geografové jednohlasně souhlasili. Proto se k jejich řešení toto číslo Rozhledů snaží přispět.
Kromě problému, jak region jižní a jihovýchodní Asie vymezit, se věnujeme jeho koloniální historii, především portugalským objevitelským aktivitám v Indickém oceánu. Přinášíme vhled do světově rozšířených náboženství pocházejících z jižní Asie – hinduismu a buddhismu. Jeho vliv a projevy sledujeme i u Vietnamců žijících v Česku. Věnujeme se rozvoji indických velkoměst, na příkladu Indonésie diskutujeme, co přináší stále rostoucí zastoupení lidí tzv. střední třídy.
V rubrice Geografie a škola představujeme nově vytvořený výukový Geoportál, umístěný na našem webu, i to, jakou roli hraje práce v terénu nejen v zeměpisných olympiádách.
Odborné a učební texty zabývající se jižní Asií často řeší problém zápisu místních názvů. Některé se drží koloniálních pojmenování (Bombaj), jiné vycházejí z mezinárodních, hlavně anglických přepisů (Bombay/Mumbai). V tomto čísle používáme toponyma tvořená na základě přímého přepisu názvů z původního jazyka do češtiny (Mumbaí, protože v hindštině tak zní) nebo vycházející z postkoloniálních názvů (proto ne Bombaj), k nimž přistoupily tamní vlády (např. Indie) až v 90. letech 20. století.
Doufáme, že si čtením o jižní a částečně i o jihovýchodní Asii zpříjemníte jarní dny!

Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy, 28(4), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

FICEK, F. (2019): Jak a podle čeho vymezit jižní a jihovýchodní Asii? Geografické rozhledy, 28(4), 4–7.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

PREIS, J. (2019): Indický oceán ve věku objevů. Geografické rozhledy, 28(4), 8–11.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

LUŽNÝ, D., MAREK, O. (2019): Váránasí – místo přechodu na druhý břeh. Geografické rozhledy, 28(4), 12–15.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

DANĚK, P. (2019): Proměny sinhálského buddhismu. Geografické rozhledy, 28(4), 16–19.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

BERNHÄUSEROVÁ, V., HAVELKOVÁ, L. (2019): Geoportály do výuky geografie snadno a rychle. Geografické rozhledy, 28(4), 20–23.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

DURNA, R., JELEN, J., SVOBODOVÁ, H. (2019): Práce v terénu jako součást zeměpisných olympiád Geografické rozhledy, 28(4), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Věda, výzkum a inovace

STUCHLÍKOVÁ, Z., PROCH, D. (2019): Chytrá města v Indii na pozadí Módího reforem Geografické rozhledy, 28(4), 26–29.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

STUCHLÍKOVÁ, Z., (2019): Expanze střední třídy v Indonésii. Geografické rozhledy, 28(4), 30–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

VOJTÍŠEK, Z., KLINGOROVÁ, K. (2019): Vietnam v Česku: náboženské obrození vietnamských buddhistů. Geografické rozhledy, 28(4), 34–37.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy, 28(4), 38.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Jihoasijské konflikty. Geografické rozhledy, 28(4), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Jihoasijská ekonomika. Geografické rozhledy, 28(4), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení