Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

26/2: Cykly a proměny

Mnohé jevy okolo nás mají cyklický charakter. Známým příkladem je střídání dne a noci či změny ročních období. Jiné přírodní cykly mají periody tak dlouhé, že trvalo generace, než lidstvo zjistilo, že takové cykly vůbec existují. Některé z těchto cyklů mají příčinu ve více či méně známých pohybech Země či Měsíce, jiné mají původ v samotném Slunci a souvisejí s jeho proměnlivou aktivitou. Další cykly jsou spojeny s ději probíhajícími uvnitř naší planety, jako je například cyklické střídání polarity zemského magnetického pole, horotvorné a vulkanické cykly, cykly ve vývoji reliéfu a mnohé další. Jiné cykly souvisejí s oběhem hmoty a energie v přípovrchových vrstvách Země (oběh vody, oběh vzdušných hmot, oběh chemických látek v půdě atd.), které nejsou o nic méně důležité pro vývoj krajiny a života na Zemi. Poznání přírodních cyklů umožnilo pochopit vývoj Země a života na ní, člověka nevyjímaje. Přečtěte si v tomto čísle Geografických rozhledů o některých z výše jmenovaných cyklů a poodhalte jejich tajemství. Věřím, že obsah tohoto čísla vám ukáže cykly v novém světle a najde souvislosti, které možná ani netušíte, že existují. Pak se možná budete i jinak dívat na obyčejné každodenně opakující se svítání či pravidelné střídání fází Měsíce.

Vzpomínka

BIČÍK, I. (2016): Úvodník. Geografické rozhledy, 26(2), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Příloha

BLÁHA, J. D., SOUKUP, M. (2016): Artefakty na bankovkách Papuy-Nové Guineje. Příloha je uložena v Materiálech na webu Geografických rozhledů. Geografické rozhledy, 26(2), příloha.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

KŘÍŽEK, M. (2016): Přírodní cykly. Geografické rozhledy, 26(2), 2–3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

VOČADLOVÁ, K. (2016): Dlouhodobý vývoj zemského povrchu. Geografické rozhledy, 26(2), 4–5.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

HUTH, R. (2016): Jak Slunce ovlivňuje klima na Zemi. Geografické rozhledy, 26(2), 6–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

ŠOBR, M. (2016): Hydrologický cyklus. Geografické rozhledy, 26(2), 8–9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Geografie a škola

KOLOMAZNÍKOVÁ, J. (2016): Učíme o světě metodou filozofie pro děti. Geografické rozhledy, 26(2), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

RÝDL, K. (2016): Jak pracuje s přírodními cykly waldorfská škola? Geografické rozhledy, 26(2), 12–13.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KUČEROVÁ, S. R., SVOBODOVÁ, H., VEJROSTOVÁ, L. (2016): 19. ročník Zeměpisné olympiády, další příležitost pro zájemce o geografii. Geografické rozhledy, 26(2), 14.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Geografem na předních zahraničních univerzitách. Rozhovor s Martinem Margoldem. Geografické rozhledy, 26(2), 15.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Svět kartografie a geoinformatiky

ŠTYCH, P., LAŠTOVIČKA, J., HOLMAN, L., MAREŠ, P. (2016): Inspirujme se vesmírem a družicemi ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, 26(2), 16–17.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Demografie a populační studia

HULÍKOVÁ, K. (2016): Sezónnost v demografickém chování. Geografické rozhledy, 26(2), 18–19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

V zorném poli geografů

MATĚJČEK, T. (2016): Životní cyklus spotřební elektroniky. Geografické rozhledy, 26(2), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KŮSOVÁ, T., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2016): Jak ženy a muži v Česku tráví svůj čas a co nám to říká o české společnosti? Geografické rozhledy, 26(2), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

BLÁHA, J. D., SOUKUP, M. (2016): Kulturní symboly na bankovkách Papuy-Nové Guineje jako doklad kulturních změn. Geografické rozhledy, 26(2), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

TREML, V. (2016): Fenologické cykly rostlin. Geografické rozhledy, 26(2), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

CHUMAN, T. (2016): Biogeochemické cykly uhlíku a dusíku. Geografické rozhledy, 26(2), 28–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

ČERNÝ, K. (2016): Irácký Kurdistán: Nedokončená cesta k nezávislosti. Geografické rozhledy, 26(2), 30–32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma