Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

25/5: Proměny pustin

Páté číslo 25. ročníku je plné zajímavých článků. Rubrika Výzkum a vývoj je zaměřena na hlavní téma tohoto čísla a tím jsou pustiny. Co je to pustina, jak se třídí a něco o jednotlivých typech připravil Luděk Šefrna. Spolu s Miroslavem Šobrem vás zavádíme do Střední Asie, resp. k jejímu dnes již mrtvému srdci, tedy k Aralskému jezeru či snad Aralkumu. Třetí článek připravil Petr Tábořík a je věnován problematice (ne)dostatku vody v iráckém Kurdistánu. Rubrika Geografie a škola nabízí rady, jak ve výuce využít historický atlas měst, zpracováno Veronikou Firlovou a Martinem Hanusem. Jana Kubelková a Clive Belgeonne se zamýšlejí nad otázkami o dění kolem nás a zejména reflexe tohoto dění v našich myslích. Zamyšlení nad environmentální etikou připravil Tomáš Matějček. Víte že i Honduras a Ekvádor mají své kvalitní vzdělávací kurikulum? Doporučuji přečtení článku o postavení geografie v těchto zemích, připravený Michaelou Kořanovou a Danou Řezníčkovou. V rubrice Geoinformatika a kartografie vás poučí autoři Jan Brus a Radek Barvíř o tom, jak zpracovat fyzickogeografický model terénu na stolní 3D tiskárně. V rubrice Demografie a populační studia se dozvíte, jak se to má s populací ostrova Nauru. Bledě, tak nás informují autoři Robert Křesťan a Jakub Skuhrovec, neboť se ostrov změnil z ráje na pustinu. Pustinu vytvořenou člověkem! V rubrice V zorném poli geografů se nejdříve vracíme k hlavnímu tématu – pustinám. Vít Štěpánek vás potěší textem o prázdné Namibii s velkým potenciálem pro rozvoj. Michal Gärtner, který prožil polovinu života v Austrálii, umožňuje nahlédnout do změn života v australských pustinách. Jan Havrlant upozorňuje na naše pustiny vytvořené činností člověka na Karvinsku. A že se Kuba mění? Trošinku snad ano, ale vlastně došla na rozcestí. Tak se nazývá článek připravený Daliborem Mahelem.

Úvodník

BIČÍK, I. (2016): Úvodník. Geografické rozhledy, 25(5), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

ŠEFRNA, L. (2016): Pustiny. Geografické rozhledy, 25(5), 2–4.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

BIČÍK, I., ŠOBR, M. (2016): Mrtvé srdce Střední Asie? Geografické rozhledy, 25(5), 5–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

TÁBOŘÍK, P. (2016): Voda v semiaridních oblastech iráckého Kurdistánu. Geografické rozhledy, 25(5), 8–9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Geografie a škola

FIRLOVÁ, V., HANUS, M. (2016): Využití historického atlasu měst ve výuce II. Geografické rozhledy, 25(5), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

KUBELKOVÁ, J., BELGEONNE, C. (2016): Otázky týkající se světa aneb Filozofování o dění kolem nás i v nás. Geografické rozhledy, 25(5), 12–13.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

MATĚJČEK, T. (2016): Aplikace pohledů environmentální etiky v globální výchově. Geografické rozhledy, 25(5), 14–15.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KOŘANOVÁ, M., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2016): Geografie na stránkách ekvádorského a honduraského kurikula. Geografické rozhledy, 25(5), 16–17.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

KUČEROVÁ, S. R. (2016): 2016 – úspěšný rok pro Zeměpisnou olympiádu. Geografické rozhledy, 25(5), 18.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Obsah 25. ročníku Geografických rozhledů. Geografické rozhledy, 25(5), 19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Svět kartografie a geoinformatiky

BRUS, J., BARVÍŘ, R. (2016): 3D tisk a modely terénu. Geografické rozhledy, 25(5), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Demografie a populační studia

KŘESŤAN, R., SKUHROVEC, J. (2016): Nauru – z tichomořského ráje pustinou. Geografické rozhledy, 25(5), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

V zorném poli geografů

ŠTĚPÁNEK, V. (2016): Namibie: prázdná země s velkým potenciálem. Geografické rozhledy, 25(5), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

GÄRTNER, M. (2016): Proměny v pustinách Austrálie. Geografické rozhledy, 25(5), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

HAVRLANT, J. (2016): Hornická činnost a rekultivace devastované krajiny na Karvinsku. Geografické rozhledy, 25(5), 28–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

MAHEL, D. (2016): Kuba na rozcestí? Geografické rozhledy, 25(5), 30–32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Příloha

Historický atlas měst České republiky – svazek II: Český Krumlov. Geografické rozhledy, 25(5), příloha.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma