Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

30/4: Sdílený prostor

Sdílený prostor. Co si pod tímto pojmem představíte? Možná se vám vybaví veřejné prostory, volně přístupná prostranství, jako jsou náměstí, parky, nákupní střediska. Možná vás napadnou jiná místa, která volně přístupná nejsou, ale na kterých lidé také sdílí prostor a skrze nej pocity (divadla nebo sportovní stadiony), věci a produkty (komunitní zahrady). Dnes se vám asi vybaví hlavně virtuální sdílený prostor. Tématu Virtuální svět(y) jsme se věnovali v posledním čísle loňského ročníku, ale i v tomto vydání vidíme, že to, co lidé sdílí ve fyzickém prostoru, je často propojené s prostorem virtuálním. Zprostředkování pronájmu volného bytu na víkend nebo spolujízdy v autě se provádí v současnosti primárně přes internet. Dále vás napadne třeba poměrně nový fenomén sdíleného bydlení a určíte i rada dalších věcí. Sdílený prostor pojímají tyto Rozhledy (jak je jim vlastní) ze široka. Nabízejí i ukázky toho, jak veřejné prostory využívat co nejúčelněji.
Termín sdílený prostor má ale i svůj mnohem konkrétnější význam. Koncept sdíleného prostoru, který byl před 40 lety navržen v Nizozemsku, nabízí řešení, jak skloubit na veřejných prostranstvích pohyb chodců, cyklistů i motorových vozidel tak, aby byl pro všechny zúčastněné neomezený, ale zároveň bezpečný. Uspořádání sdíleného prostoru spočívá především v odstranění vodorovného i svislého dopravního značení. Nahrazují ho oční kontakt a vzájemná komunikace. Omezením příkazů motoristé vnímají prostor – oproti běžné silnici – odlišně. Přirozeně jedou nižší rychlostí a své chování přizpůsobují ostatním, kteří v daný moment tento prostor sdílejí.
Přejeme hezké čtení a co nejdříve také bezpečné a příjemné sdílení fyzického prostoru.

Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy, 30(4), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

LOCHMAN, J. (2021): Cestovní ruch v prostředí sdílené ekonomiky: přínosy a úskalí. Geografické rozhledy, 30(4), 4–7.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

FIALOVÁ, D. (2021): Nadměrný cestovní ruch: příčiny a důsledky. Geografické rozhledy, 30(4), 8–9.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

HORŇÁKOVÁ, M., JÍCHOVÁ, J. (2021): Sdílené prostory a sousedská blízkost jako důvody pro výběr nového bydlení. Geografické rozhledy, 30(4), 10–13.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

ŠEL, J. HÁNA, D. (2021): Graffiti jako součást prostoru města: příklad pražské čtvrti Bubeneč. Geografické rozhledy, 30(4), 14–17.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

HORÁK, S. (2021): Hargejsa: sdílený prostor města jako symbol budování státu a národa. Geografické rozhledy, 30(4), 18–21.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

RUBÁŠ, D. (2021): Terénní výuka neživé přírody. Geografické rozhledy, 30(4), 22–25.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

HANUS, M., HAVELKOVÁ, L. (2021): Mapa jako nástroj rozvoje geografického myšlení. Geografické rozhledy, 30(4), 26–29.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

VAVROUCHOVÁ, H., DURNA, R., POKORNÁ, P., SVOBODOVÁ, H. OULEHLA, J., TRUHLÁŘOVÁ, J., FUKALOVÁ, P. (2021): Mapování hodnot krajiny – nástroj pro participativní plánování i součást výuky. Geografické rozhledy, 30(4), 30–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Věda, výzkum a inovace

KOPP., J, MARVAL., Š. (2021): Využití srážkových vod na veřejných prostranstvích. Geografické rozhledy, 30(4), 34–37.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

SUCHÁNEK, J. (2021): Migrace Severokorejců do Jižní Koreji. Geografické rozhledy, 30(4), 38–41.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy, 30(4), 42.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Kde ve městě sdílíme prostor. Geografické rozhledy, 30(4), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Náměstí českých měst. Geografické rozhledy, 30(4), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení