Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

31/5: Jižní Morava

Tématem tohoto čísla je jižní Morava. Ne Jižní Morava. To je řeka v dnešním Srbsku, která soutokem se Západní Moravou vytváří řeku Velikou Moravu. Tyto Moravy protékají hustě zalidněnou Moravskou rovinou v Moravském Srbsku. Veliká Morava je pravým přítokem Dunaje. Stejně jako naše „česká“ Morava, která se však do Dunaje vlévá z jeho levé strany. To, že se Morava na srbském i na našem území jmenují stejně, má prostý důvod. Oba názvy mají stejný jazykový původ. Ale proč na obou místech vymysleli stejný název? Odpovědí je geografie obou řek a jejich okolí.
Přípona „-ava“ má stejný základ jako latinské slovo „aqua“ a jako germánský výraz „achwa“. Obojí znamená „voda“. Dokladem tohoto významu jsou i názvy dalších řek, jako jsou Svitava, Sázava nebo Jihlava. „Mor-“ odkazuje k indoevropskému slovu „mar“, což znamená velkou vodu. Kromě toho německé slovo „moor“ označuje blata nebo slatinu. U řek Morav v Srbsku i v Česku tak šlo o označení „velké vody“ tvořící zamokřená, blátivá území v okolí meandrujících řek v rovinatých krajinách, kde se do rozsáhlých niv voda často rozlévala. Oběma Moravám tento krajinný popis odpovídá. Řeka, opět v obou případech, dala název celým oblastem rozkládajícím se v jejím povodí. Nebudeme se ale rozhlížet po srbské jižní Moravě, nýbrž po té naší.
Jižní Moravu definuje primárně administrativní členění – Jihomoravský kraj. Pod tímto názvem kraj vznikl už v roce 1960. Jako jihomoravská metropole tak bylo „utvrzeno“ Brno. Vlivem krajských hranic se tak dá o jižní Moravě mluvit i severně od Brna – na Blanensku nebo Boskovicku. Na západě jižní Morava končí zdvihem Českomoravské vrchoviny, na jihu ji určuje státní hranice a na východě, kde přesahuje i přes hranice kraje (Slovácko), ji „zastavují“ Bílé Karpaty.
Rozmanité jižní Moravě se v tomto čísle věnuje více článků. Rubrika Kaleidoskop proto přijde na řadu zase až v prvním čísle příštího, už 32. ročníku Rozhledů.
Přejeme příjemné čtení, které vás třeba inspiruje i k letnímu výletu na jižní Moravu!

Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy 31(5), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

KOLEJKA, J. (2022): Krajiny a energie jižní Moravy. Geografické rozhledy, 31(5), 4–7.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

HYNEK, A., HERBER, V. (2022): Prostorovosti jižní Moravy. Geografické rozhledy, 31(5), 8–11.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

STANĚK, M., KOLÁŘ, Š. (2022): Tornádo na jižní Moravě. Geografické rozhledy, 31(5), 12–15.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

MIKLÍN, J. (2022): Ohrožená Moravská Amazonie. Geografické rozhledy, 31(5), 16–19.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

KŘÍŽEK, M., UXA, T., HOŠEK, J. (2022): Mrazivé Hodonínsko. Geografické rozhledy, 31(5), 20–23.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

NEUMANNOVÁ, M., KUNC, J. (2022): Moravský Manchester: historie textilního průmyslu vepsaná do současnosti. Geografické rozhledy, 31(5), 24–27.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

SVOBODOVÁ, H. (2022): Brno jako živá učebnice geografie. Geografické rozhledy, 31(5), 28–31.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

ŘEZNÍČKOVÁ, D., HANUS, M. (2022): Výuka zeměpisu v odrazu kurikulárních revizí. Geografické rozhledy, 31(5), 32–35.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Věda, výzkum a inovace

MAREK, P. (2022): Jižní Morava jako „ta pravá Morava“? Geografické rozhledy, 31(5), 36–37.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

ŠINDELÁŘ, M., JEŘÁBEK, M. (2022): Přeshraniční spolupráce s oblastí Weinviertel. Geografické rozhledy, 31(5), 38–41.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

TOMANOVÁ PETROVÁ, P., KREJČÍ, V., KREJČÍ, O. (2022): Geologické mapování v oblasti Pavlovských vrchů. Geografické rozhledy, 31(5), 42–45.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy 31(5), 46.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Krajiny jižní Moravy. Geografické rozhledy, 31(5), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Architektonicky pestrá jižní Morava. Geografické rozhledy, 31(5), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení