Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

25/1: Veřejné prostory

První číslo 25. ročníku Geografických rozhledů je věnováno VEŘEJNÝM PROSTORŮM. Vstupní článek seznamuje s osobnostmi, které vývoj koncepce, tvorby a využití veřejných prostorů významně ovlivnily. Navazující příspěvky se ve stručnosti věnují typům ulic, využití náměstí a veřejným prostorům v suburbiích. Rubrika Geografie a škola je uvedena první částí příspěvku o problematice miskoncepcí. Ostatní články se vztahují k veřejným prostorům – nabízejí dvě ukázky spolupráce architektů se školami a seznamují se zkušenostmi při oživování městských veřejných prostorů. Dvě nově pojmenované rubriky – Geoinformatika a kartografie, Demografie a populační studia – nabízejí první část výsledků diskuse ku kartografické tvorbě pro školu a příspěvek seznamující s problematikou věkového složení a regionálního rozložení praktických lékařů v Česku. Na vstupní část přímo navazují čtyři příspěvky v závěru čísla. Seznamují se vzorovou proměnou kvality veřejných prostorů v Dolních Břežanech, s činností Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, s historií českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II. a s unikátním propojením moderního a historického prostředí v Litomyšli, ve zcela výjimečném místě pro kvalitní život.

Úvodník

BIČÍK, I. (2015): Úvodník. Geografické rozhledy, 25(1), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

SIDOROVÁ, M. (2015): Verejné priestranstvá ako základy kvalitného mestské života. Prierez prácou osobností, ktoré zásadne ovplyvnili naše uvažovanie o nich. Geografické rozhledy, 25(1), 2–5.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

SVOBODOVÁ, H., ŠPAČKOVÁ, P. (2015): Ulice jako veřejný prostor. Geografické rozhledy, 25(1), 6–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

PERLÍN, R., KLEČKOVÁ, V. (2015): Veřejný prostor – místo pro setkávání. Geografické rozhledy, 25(1), 8–9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

OUŘEDNÍČEK, M. (2015): Prostory setkávání v nových suburbiích v Česku. Geografické rozhledy, 25(1), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Geografie a škola

KOCOVÁ, T. (2015): Miskoncepce ve výuce geografie I. Geografické rozhledy, 25(1), 12–13.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

STARÁ, K. (2015): Architekti ve škole. Geografické rozhledy, 25(1), 14.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

MEISEROVÁ, A., HERRMANN, A. (2015): Společně jsme ovlivnili kvalitu prostředí, v němž žijeme. Geografické rozhledy, 25(1), 15.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KÁROVÁ, J., MAŠKOVÁ, T., PINC, J. (2015): Oživujeme své město. Geografické rozhledy, 25(1), 16–18.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Dny geografie 2015. Geografické rozhledy, 25(1), 18.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KAŠPAR, D. (2015). A jak oživit sídliště? Geografické rozhledy, 25(1), 19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Svět kartografie a geoinformatiky

BLÁHA, J. D., KOPP, J., PTÁČEK, J., SEMOTANOVÁ, E. (2015): Diskuse o kartografické produkci pro školy I. Geografické rozhledy, 25(1), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Demografie a populační studia

ŠÍDLO, L. (2015): Praktičtí lékaři v Česku očima demografa. Geografické rozhledy, 25(1), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

V zorném poli geografů

MICHALIK, V. (2015): Dolní Břežany − sociální a ekonomické důsledky změny veřejného prostoru. Geografické rozhledy, 25(1), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KULDOVÁ, T. (2015): Kvalita veřejných prostranství v Praze. Geografické rozhledy, 25(1), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

KOVÁŘ, D. (2015): Náměstí v Českých Budějovicích – 750 let. Geografické rozhledy, 25(1), 28–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

HEŘMANOVÁ, E. (2015): Litomyšl: Historické, avšak ambiciózní moderní město. Geografické rozhledy, 25(1), 30–32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma