Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

28/1: 100 let republiky

Je říjen 2018, měsíc oslav výročí vzniku Československa. Sto let republiky je klíčovým tématem i pro Geografické rozhledy, které jsou na startu již svého 28. ročníku. Území Československa je součástí střední Evropy. Kam se ale zařadit dále? Úvodní článek sleduje, kdy a proč lze území Česka a Slovenska vnímat jako součást evropského Západu nebo naopak Východu, a jak se toto postavení měnilo v průběhu stoleté česko-slovenské historie. Připomínáme trochu zapomenutou nejvýchodnější část meziválečného Československa, Podkarpatskou Rus. Věnujeme se dalším důležitým mezníkům historie Československa, především těm, které proběhly v tzv. osmičkových rocích. Svým nezaměnitelným způsobem přibližuje své prožitky ze srpna 1968 bývalý dlouholetý šéfredaktor Geografických rozhledů doc. Ivan Bičík, pobývající v inkriminované době na exkurzi v Sovětském svazu. Hranice Československa toto číslo „překračuje“ představením situace v prorusky orientovaném Podněstří, neuznaném separatistickém státu v rámci Moldavska.
Za pouhých 25 let od rozpadu společného státu se zásadně změnilo postavení geografie Česka i historie českých zemí ve vzdělávacím procesu na Slovensku, a tím pádem i povědomí mladé slovenské generace o „svých nejbližších sousedech“. Zajímavý, ve výuce dobře využitelný, je pohled na „žlutou českou krajinu“, fenomén pěstování řepky olejky, z mnoha úhlů pohledu.
Ke globálnímu měřítku se téma čísla posouvá diskutováním stárnutí populace, jevu, který výrazně postihuje i českou a slovenskou společnost. Možností, jak následky stárnutí populace eliminovat, je nahrazení lidské práce prací robotů, jejichž pojmenování se stoletého výročí dočká zanedlouho. Bratři Čapkové uvedli slovo „robot“ v život premiérou divadelní hry R.U.R. dne 2. ledna 1921 v Hradci Králové. Nahlédněte s námi do minulosti a zamyslete se také nad budoucími prognózami vývoje konkrétních lokalit i lidské společnosti v globální úrovni. Přejeme příjemné čtení! Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy, 28(1), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

NOVÁČEK, A. (2018): Střední Evropa a území Československa mezi Západem a Východem. Geografické rozhledy, 28(1), 4–7.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

MARTÍNEK, J. (2018): Podkarpatská Rus – naše divočina? Geografické rozhledy, 28(1), 8–11.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

BURDA, T. (2018): Osmičkové oslavy narozenin Československa. Geografické rozhledy, 28(1), 12–13.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

BIČÍK, I. (2018): Vzpomínky na geografickou exkurzi v Sovětském svazu v srpnu 1968. Geografické rozhledy, 28(1), 14–17.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

TOLMÁČI, L., GURŇÁK, D., CÁKOCI, R., MYDLOVÁ, A. (2018): Geografia a história Česka v edukačnom systéme Slovenska. Geografické rozhledy, 28(1), 18–21.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

MATĚJČEK, T. (2018): Pěstování řepky – novodobý fenomén (nejen) české krajiny. Geografické rozhledy, 28(1), 22–25.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Věda, výzkum a inovace

HULÍKOVÁ, K. (2018): Stárnutí populace jako globální jev 21. století. Geografické rozhledy, 28(1), 26–29.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

STUCHLÍKOVÁ, Z. (2018): Využití robotů ve stárnoucím Japonsku. Geografické rozhledy, 28(1), 30–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

JAKUBEK, D. (2018): Podněstří – krizová oblast Moldavska. Geografické rozhledy, 28(1), 34–37.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy, 28(1), 38.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Čechoslováci ve světě. Geografické rozhledy, 28(1), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Československá města. Geografické rozhledy, 28(1), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení