Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

29/4: Život obcí

Život obcí. Tímto titulem jsme chtěli po delší době zaměřit pozornost na lokální témata. Bohužel číslo přichází do doby, kdy se život v českých obcích pozastavil. Pozastavil se ale i ve většině dalších sídel ve světě ochromeném pandemií viru SARS-CoV-2. Doufáme, že vám toto číslo poslouží jako příjemné odreagování a že vás navnadí na opětovný návrat do „normálního“ života vašich obcí, ale že vás třeba i připraví na to čelit běžným, českým, lokálním problémům v rozvoji obcí, ve kterých žijete poté, až globální „útlum života“ pomine. Eliminování některých problémů, se kterými se české obce potýkají, by ještě lepšímu rozvoji života v nich určitě prospělo.
Vysoká Lhota na Pelhřimovsku je se svými 15 obyvateli nejmenší obcí v Česku. Nebylo tomu tak ale vždy. Vesnička se postupně vylidňuje už několik let a věkový průměr se přehoupl nad 65 let. Je tak typickou ukázkou problému, který v Česku postihl stovky vesnic nebo i malých měst – mladí lidé mizí za prací do větších sídel a zůstávají jen ti starší, chybějí zde služby. Stárnutí a vylidňování trápí především obce ležící v periferii – ale nejen v periferii na celostátní úrovni, tedy v pohraničí, ale také v tzv. vnitřní periferii. Za vnitřní periferii v rámci Česka lze považovat oblasti ležící na hranicích samosprávných krajů. V takové oblasti, v západním cípu kraje Vysočina, leží právě i Vysoká Lhota.
Nejvíce se lidé stěhují z Moravskoslezského kraje a z Vysočiny, přibývají naopak v Praze a ve středních Čechách. Ale i tam, kam se lidé přistěhovávají, jsou problémy. Na mysli máme především důsledky procesu suburbanizace. Jedním z příkladů dopadů suburbanizace na život obcí může být odlišný způsob života původních a nových rezidentů. Nejedná se vždy ale jen o negativní dopady. „Přistěhovalci“ jsou často aktivnější, přinášejí s sebou řadu kontaktů, disponují lidským a sociálním kapitálem, který může rozvoji obce napomoci.
Přejeme vám příjemné čtení a ať se život ve vašich obcích brzy vrátí do běžného režimu!

Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy, 29(4), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

PERLÍN, R., BEDNÁŘOVÁ, H. (2020): Jak na rozvoj českých obcí? Geografické rozhledy, 29(4), 4–5.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

KŮSOVÁ, T. (2020): Dobrovolní hasiči, sociální kapitál a společenský život v obcích. Geografické rozhledy, 29(4), 6–9.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

JAROŠ, V., SVOBODA, P. (2020): Nové administrativní členění Česka, jak jej (ne)známe. Geografické rozhledy, 29(4), 10–13.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

RATAJ, M. (2020): Lima – město, které rostlo příliš rychle. Geografické rozhledy, 29(4), 14–17.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Geografie a škola

HÁNA, D. (2020): Think globally, teach locally: lokální politika ve výuce středoškolské geografie. Geografické rozhledy, 29(4), 18–21.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

OLIVOVÁ, L., TRAHORSCH, P. (2020): Potenciál nového Žákovského atlasu a Pracovního sešitu ve výuce geografie. Geografické rozhledy, 29(4), 22–25.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Věda, výzkum a inovace

PAVELKOVÁ, L., MUSILOVÁ, M. (2020): Integrace imigrantů na lokální úrovni: případová studie Kolínsko. Geografické rozhledy, 29(4), 26–29.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

FRÁNĚ, L. (2020): Oživení center obcí – přístupy českých a rakouských obcí. Geografické rozhledy, 29(4), 30–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

PAŘIL, V., BABÍKOVÁ, L. (2020): Výdaje českých obcí na dopravu. Geografické rozhledy, 29(4), 34–37.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy, 29(4), 38.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Tradice a zvyky českých obcí. Geografické rozhledy, 29(4), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Proměny obcí za socialismu. Geografické rozhledy, 29(4), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení