Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

23/5: Dědictví Rakousko-Uherska

Sto let je v životě člověka “dlouhý” věk. Často jsme svědky tvrzení, že jsme po předcích…, že si v životech neseme “historické” zátěže apod. Kolik pravdy je na těchto tvrzeních? Redakce Geografických rozhledů koncipovala závěrečné číslo 23. ročníku s vědomím, že v době, kdy číslo vyjde, se na všech možných místech budou připomínat události, které se odehrály v Sarajevu právě před sto lety – v červnu 1914. Události, které byly poslední jiskrou k vzplanutí první z ničivých válek minulého století a zároveň jiskrou, která zažehla hranici, na které shořela kdysi mocná říše. Nemusíme připomínat, že její součástí byly i české země. Dokonce můžeme i racionálně a bez emocí tvrdit, že rakousko-uherská monarchie byla i naše monarchie! Mnozí dnešní sousedé byli spoluobčany našich předků, značná část našich dnešních státních hranic byla vnitřní hranicí uvnitř jednoho státního celku. Mnohdy si neuvědomujeme, že naše jednání a chování může mít kořeny v minulosti, a to i v té, která je nám z hlediska věku velmi vzdálená. Co zbylo z Rakousko-Uherska v nás či v naší společnosti do dnešních dnů? Číslo by nemělo vyznít sentimentálně. Po jeho přečtení bychom si měli uvědomit, jaké výhody a nevýhody život v mnohonárodnostním soustátí přinášel a zda je v našem dnešním bytí, jednání či rozhodování, monarchie stále “zakódována”. Doba se radikálně proměnila. Odpovědnost za tehdejší státy nesli především jejich panovníci a politici. Dnes, daleko významněji než před sto lety, za své státy neseme odpovědnost my: občané, voliči. Proto jednejme a např. ve volbách rozhodujme tak, aby naše děti za sto let nemusely přemýšlet, zda “Evropská unie byla i naší Unií”.

Úvodník

BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23(5), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

NOVÁČEK, A. (2014): Střední Evropa jako „rakousko-uherské dědictví“. Geografické rozhledy, 23(5), 2–4.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

NEWERKLA, S. M. (2014): Dědictví Rakousko-Uherska v jazyce našich sousedů: Stopy češtiny ve vídeňské němčině. Geografické rozhledy, 23(5), 5–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

MARTÍNEK, J. (2014): Rakousko-Uhersko: jaké bylo? Geografické rozhledy, 23(5), 8–9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Svět kartografie a geoinformatiky

LAŠTOVIČKA, J., KABRDA, J., ŠTYCH, P. (2014): Stabilní prvky v české venkovské krajině – dědictví minulých staletí. Geografické rozhledy, 23(5), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Geografie a škola

PONIŠTIAK, Š. (2014): Prečo pôda nepatrí do starého železa?. Geografické rozhledy, 23(5), 12–13.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

WAGNER, M., HAUSCHKE, D, POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Denní rytmus místa: příklad vysokoškolského areálu Albertov. Geografické rozhledy, 23(5), 14–16.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

KUČEROVÁ, S. R., KABRDA, J. (2014): Finále Zeměpisné olympiády – Let the stars shine! Geografické rozhledy, 23(5), 17.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

HAMETOVÁ, M. (2014): Knihovna geografie zpřístupňuje Geografické rozhledy online. Geografické rozhledy, 23(5), 18.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Obsah 23. ročníku Geografických rozhledů. Geografické rozhledy, 23(5), 19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

V zorném poli geografů

DUPALOVÁ, P, HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K. (2014): Co prozradí věková pyramida? Geografické rozhledy, 23(5), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

TATEROVÁ, E. (2014): Zdroje antisemitismu v současné české společnosti Geografické rozhledy, 23(4), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

FIALOVÁ, D., DUMBROVSKÁ, V. (2014): Praha, Vídeň, Budapešť – významná centra městského cestovního ruchu. Geografické rozhledy, 23(5), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

PTÁČEK, P., TROJAN, T., KLADIVO, P. (2014): Nízkonákladová letecká doprava ve středovýchodní Evropě. Geografické rozhledy, 23(5), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

HAVLÍČEK, T., KLEČKOVÁ, V. (2014): Přeshraniční region Silva Nortica. Geografické rozhledy, 23(5), 28–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

VRZALOVÁ HEJSKOVÁ, M. (2014): Obraz Španělska a kulturní stereotypy očima českých cestovatelů. Geografické rozhledy, 23(5), 30–31.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

ŠIFTA, M. (2014): Webové stránky Geografických rozhledů. Geografické rozhledy, 23(5), 32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma