Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

22/1: Spotřeba a její stopy

Současná krajina je do značné míry obrazem naší spotřeby. Každým svým nákupem totiž rozhodujeme o tom, které lidské aktivity podpoříme. I zcela banální rozhodnutí o tom, jestli posvačíme jablko od českého zemědělce zakoupené na farmářských trzích nebo banán z Jižní Ameriky zakoupený v hypermarketu, je ve skutečnosti malým hlasováním o tom, jestli chceme mít v české krajině ovocné sady a v Amazonii pralesy, nebo zda si spíše přejeme místo pralesů banánové plantáže a místo sadů obří skladové areály a nákupní centra. Zatímco k volbám chodíme jednou za několik let, svou peněženkou rozhodujeme o světě prakticky každý den. Zkusme se tedy více zamyslet nad souvislostmi naší spotřeby s podobou krajiny, ve které žijeme – možná budeme překvapeni tím, do jaké míry naše spotřeba krajinu ovlivňuje. Jako inspirace pro toto zamyšlení mohou posloužit i některé články z nového čísla našeho časopisu.

Vzpomínka

BIČÍK, I. (2012): Úvodník. Geografické rozhledy, 22(1), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

RYCHTAŘÍKOVÁ, J. (2012): Sedm miliard světové populace. Geografické rozhledy, 22(1), 2–5.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

JOHANISOVÁ, N., FRAŇKOVÁ, E. (2012): Ekonomický růst a jeho environmentální a sociální souvislosti. Geografické rozhledy, 22(1), 6–8.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KOZUBÍKOVÁ, E. (2012): Nadměrná spotřeba mořských ryb a její následky. Geografické rozhledy, 22(1), 9–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Svět kartografie a geoinformatiky

BLÁHA, J. D. (2012): Tvorba map ve věku geoinformačních systémů (1. část): Matematické základy mapy. Geografické rozhledy, 22(1), 12–13.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Geografie a škola

KOPP, J., KUČEROVÁ, S. (2012): Vizuální prezentace principu skleníkového efektu atmosféry. Geografické rozhledy, 22(1), 14–15.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

MATĚJČEK, T., VACÍNOVÁ, M. (2012): Environmentální gramotnost – výsledky výzkumu na pražských gymnáziích. Geografické rozhledy, 22(1), 16–17.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KLÍMOVÁ, A. (2012): Vliv školních vzdělávacích programů na modernizaci zeměpisu na základních školách. Geografické rozhledy, 22(1), 18–19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

LIŠKA, J. (2012): Ředitel školy, který naučil Kolumbijce snowboardovat. Rozhovor. Geografické rozhledy, 22(1), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

V zorném poli geografů

BÍLÝ, T., FRAŇKOVÁ, E. (2012): Globální souvislosti produkce a spotřeby, hnutí fair trade. Geografické rozhledy, 22(1), 22–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

FENDRYCHOVÁ, L. (2012): Geografie alternativních potravinových sítí. Farmářské trhy v Praze. Geografické rozhledy, 22(1), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

LENART, J. (2012): Rozsedlinové jeskyně ve flyši Karpat. Geografické rozhledy, 22(1), 28–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

ČERNÝ, K. (2012): Egypt revoluční. Geografické rozhledy, 22(1), 30–32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma