Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

29/1: Revoluce

Nové číslo Geografických rozhledů je inspirováno třicetiletým výročím sametové revoluce, jež v listopadu 1989 odstartovala výraznou proměnu současné české společnosti. Připomeneme si nejen revoluční proměny východního bloku, ale v duchu definice „revoluce je masový protest lidí usilujících o změnu politického režimu“ se zaměříme i na politické proměny jinde. Detailněji se věnujeme situaci ve Venezuele, zemi usilující o vymanění z diktátorského režimu. Nahlédneme i do východního Lotyšska, do regionu Latgale na hranicích s Ruskem, regionu s nejasnou budoucností.
Revoluce ale v myšlení geografů a demografů nabývá i další významy. Některé z nich analyzují další články. Revolučními proměnami procházejí např. hlavní města, proto sledujeme budování, přemisťování nebo přejmenovávání vybraných světových metropolí. Na příkladu Papuy-Nové Guiney ukazujeme, jak výrazně dokáže kolonizace proměnit kulturu. V globálním měřítku změnila a mění společnost i planetu Zemi průmyslová revoluce, proto se zaměřujeme i na tzv. průmyslovou revoluci 4.0, jíž v budoucnu bude zasažena většina světových regionů.
Nechybí ani koncepty demografické revoluce nebo epidemiologického a zdravotního přechodu, které popisují a vysvětlují zásadní změny probíhající v lidské společnosti, především v počtu obyvatel, ale i dalších demografických ukazatelích. Na rychlé tempo růstu světové populace reaguje i zemědělská produkce. Díky tzv. zelené revoluci (proměna zemědělství spočívající ve využívání moderních technologií, umělých hnojiv, pesticidů, šlechtění nových odrůd) drží produkce potravin více méně krok s nárůstem obyvatel Země. Přesto zelená revoluce není řešením dalších aspektů přelidnění světa a přináší nové problémy, např. globálně se snižující biodiverzitu.
Jakákoliv revoluce startuje tendence k další radikální přeměně a ta dříve či později s velkou pravděpodobností překoná svou předchůdkyni. Ač obklopeni revolucemi, užijte si listopadové oslavy v klidu. Přejeme vám příjemné čtení.

Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy, 29(1), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

MARTÍNEK, J. (2019): Třicet let od pádu železné opony. Geografické rozhledy, 29(1), 4–5.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

RATAJ, M. (2019): Venezuela v revoluci. Geografické rozhledy, 29(1), 6–9.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

MIŠKOVSKÝ, J. (2019): Východní Lotyšsko: Neklidná hranice nebo kulturní střecha Evropy? Geografické rozhledy, 29(1), 10–13.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

FŇUKAL, M. (2019): I hlavní města se (někdy) mění. Geografické rozhledy, 29(1), 14–17.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

SOUKUP, M. (2019): Revoluční kulturní změny v koloniální zemi. Geografické rozhledy, 29(1), 18–21.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

NOVOTNÁ, K. (2019): Využití mentálních map ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, 29(1), 22–25.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Věda, výzkum a inovace

ALTOVÁ, A., MALÁKOVÁ, K., SLABÁ, J. (2019): Nejvýznamnější proměny v reprodukčním chování světové populace. Geografické rozhledy, 29(1), 26–29.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

KURTINOVÁ, O. (2019): Demografická revoluce. Geografické rozhledy, 29(1), 30–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

BIČ, J. (2019): Čtvrtá průmyslová revoluce a trh práce v Evropské unii. Geografické rozhledy, 29(1), 34–37.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy, 29(1), 38.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Revoluce ve světě okolo roku 1989. Geografické rozhledy, 29(1), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Revoluce, které změnily svět. Geografické rozhledy, 29(1), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení