Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

27/4: Globální systémy

Termínem globální systém lze označit každý proces, který se odehrává v celosvětovém měřítku. Globálním systémem jsou jak oceánské proudy ovlivňující klima a počasí na Zemi, tak sdružování států v nadnárodních organizacích či virtuální šíření více či méně pravdivých zpráv na sociálních sítích. Jsou jím i soustavy družic, které nás z oběžné dráhy navigují, či neustále se zdokonalující a dostupnější komunikační technologie, díky nimž se svět stále více propojuje, síťuje. Např. globální obchodní systém s burzovními centry ve světových metropolích prakticky nikdy nespí. Když končí obchodování na londýnské burze v Londýně, běží již obchod v New Yorku, potom se připojí Tokio nebo Sydney.
Principům fungování globálních systémů různého charakteru i jejich dopadům je věnováno čtvrté číslo 27. ročníku Geografických rozhledů. Zamýšlíme se v něm nad tím, jací aktéři drží ve svých rukou globální moc a jak ovlivňují světové dění nejen ve společenské, ale i v přírodní a krajinné sféře. Sledujeme, s jakým záměrem a jakým způsobem si nové i nově nastupující mocnosti, jako jsou Čína, Indie, Brazílie, Indonésie nebo Turecko, podmaňují Afriku. Předkládáme základní fakta o zahraniční migraci a navrhujeme, jak toto téma na příkladu Česka začlenit do výuky (nejen) zeměpisu. Diskutujeme o globálních produkčních sítích, i o tom, jakou roli v nich hrají čeští výrobci, v jaké míře je česká ekonomika závislá na exportu. Poodkrýváme, kdo vévodí světovému trhu s potravinami. Představujeme koncept sociálního metabolismu, zajímavý přístup, jak zkoumat a porovnávat vztah mezi společností a přírodou. Nabízíme náměty začlenění tématu globálních systémů do výuky. Popisujeme také, jak uskutečnit sen každého geografa, cestu kolem světa. A díky představení funkce hlavních globálních navigačních satelitních systémů se dozvíme, že se nikde na světě neztratíme (pokud se nám nevybije chytrý telefon).
Přejeme příjemné „globální“ a „systematické“ čtení!
Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy 27(4), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

CHROMÝ, P., ŠIFTA, M. (2018): Kdo vládne globálním systémům? Geografické rozhledy, 27(4), 4–7.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

ANDĚL, J., ANDĚL, J., JEDLIČKOVÁ, N. (2018): Cesta kolem světa za 28 dní. Geografické rozhledy, 27(4), 8–11.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

SPILKOVÁ, J. (2018): Jak funguje a kdo řídí náš potravinový systém? Geografické rozhledy, 27(4), 12–13.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

VLČKOVÁ, J. (2018): Zapojení Česka do globálních produkčních sítí. Geografické rozhledy, 27(4), 14–17.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

MATĚJČEK, T. (2018): Globální systémy ve školní výuce. Geografické rozhledy, 27(4), 18–19.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

JANUROVÁ, K., PAVELKOVÁ, L. (2018): Česko jako malá laboratoř mezinárodní migrace. Geografické rozhledy, 27(4), 20–23.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Věda, výzkum a inovace

PIKNEROVÁ, L. (2018): Afrika v zorném poli nových globálních hráčů. Geografické rozhledy, 27(4), 24–27.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

FRAŇKOVÁ, E. (2018): Sociální metabolismus. Geografické rozhledy, 27(4), 28–31.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

ČÁBELKA, M. (2018): Globální navigační satelitní systémy v Evropě. Geografické rozhledy, 27(4), 32–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy 27(4), 34.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Dopady globální změny klimatu. Geografické rozhledy 27(4), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Cesta banánu z plantáže do nákupního košíku. Geografické rozhledy 27(4), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy