Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

30/1: Hranice

Slovo hranice vychází pravděpodobně z označení hranaté kupy dříví nebo kamení, které se používaly k označení místa, ke kterému sahala moc určitého panovníka nebo kmene. Dnes má v češtině tento pojem dva hlavní významy. Jako hranici označujeme zapálenou hromadu dříví, případně můžeme mluvit o popravčí hranici. V druhém významu si pod pojmem hranice člověk představí rozmezí mezi dvěma regiony. V geografii (a samozřejmě i v jiných oborech) existuje mnoho způsobů, jak hranici definovat. Hranice právě jako pomyslná čára oddělující dva státy, kraje, obce či jiné regiony jako administrativní jednotky, může být prvním příkladem, příkladem zastupujícím pevně dané, statické hranice. Takovými hranicemi a procesy probíhajícími kolem nich (v pohraničí), skrz ně (migrace), nebo i díky nim (například přeshraniční spolupráce), se zabývají především sociální geografové. Doménou fyzických geografů jsou naopak pohyblivé, měnící se hranice, jako je hranice věčně zmrzlé půdy, horní hranice lesa, sněžná čára a mnoho dalších. Tato hranice mezi sociální a fyzickou geografií ale samozřejmě není pevně daná. Do práce geografů, a je jedno jaké specializace, vstupuje více druhů hranic. Hranice existují i v myslích lidí, mezi společenskými skupinami, rozličnými kulturami. Některé hranice jsou přirozené, jiné jsou vytvořené uměle. Všechny vyjmenované typy, a i mnoho dalších, jsou středem zájmu geografů. Některé představuje i toto číslo Geografických rozhledů.
Náš časopis tímto vydáním dosahuje také významné hranice. Nejen že se jedná o jubilejní 30. ročník, ale protože v prvním ročníku, v roce 1991, vyšlo 9 čísel, jde už o 150. číslo Rozhledů.
Děkujeme, že jste nám pomohli této hranice dosáhnout. Přejeme příjemné čtení, které, doufáme, zase o trochu posune hranice vašeho geografického rozhledu!

Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy, 30(1), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

BLÁHA, J. D., SOUKUP, M. (2020): Fenomén hranic v mezioborovém kontextu. Geografické rozhledy, 30(1), 4–7.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

JENÍČEK, M. (2020): Sněžná čára – prvek horské krajiny i indikátor změn klimatu. Geografické rozhledy, 30(1), 8–11.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

LEHEJČEK, J., TUMAJER, J. (2020): Růst a ekologie stromů a keřů na hranici lesa. Geografické rozhledy, 30(1), 12–15.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

ŽENKOVÁ RUDINCOVÁ, K. (2020): Hranice v Africkém rohu – zdroj konfliktů i příležitostí. Geografické rozhledy, 30(1), 16–19.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

SEIDLOVÁ, A. (2020): Život na hranici mezi Západem a Východem – případ polsko-ukrajinského pohraničí. Geografické rozhledy, 30(1), 20–23.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

BÖHM, H. (2020): Přeshraniční spolupráce na Těšínsku ve stínu pandemie. Geografické rozhledy, 30(1), 24–27.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

JELEN, J., FILIPOVÁ, D. (2020): Zeměpisná olympiáda překročila hranice svých možností. Geografické rozhledy, 30(1), 28–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

PULEC, J., KADLECOVÁ, K., ZVĚŘINOVÁ, G., HANUS, M. (2020): Lesson Study jako metoda profesního rozvoje učitelů. Geografické rozhledy, 30(1), 30–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Věda, výzkum a inovace

MÜLLER, K. B., FRÁNĚ, L. (2020): Euroregiony a jejich přínos k podpoře aktivní hranice a evropské sounáležitosti. Geografické rozhledy, 30(1), 34–37.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

MAREK, P. (2020): Česko-moravská hranice v symbolech. Geografické rozhledy, 30(1), 38–41.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy, 30(1), 42.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Světové hranice a hranice ve světě. Geografické rozhledy, 30(1), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Různorodé hranice v Česku. Geografické rozhledy, 30(1), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení