Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

30/3: Sčítání populací

Sčítání lidu, případně cenzus nebo soupis obyvatelstva, je proces získávání údajů o populaci určitého území. Kromě dat o lidech a jejich základních osobních údajích (např. věk) se při sčítání zjišťují data týkající se sociálních a kulturních znaků (např. užívaný jazyk, náboženství). Termín sčítání lidu se používá především pro sčítání obyvatelstva a domácností na úrovni státu.
Na rozdíl od průzkumů veřejného mínění (nebo jiných sociologických výzkumů) nečerpá sčítání lidu informace pouze ze vzorku populace, ale plošně – od každého jednotlivce. S daty ze sčítání se pracuje ve vědě, obchodu (marketingu), plánování (např. dopravních spojů podle dojížďky do zaměstnání a do škol) nebo právě při realizaci vzorkového výzkumu (pro určení toho, jak má reprezentativní vzorek obyvatelstva vypadat). Údaje ze sčítání slouží i při řešení krizových situací – hasiči se mohou dozvědět, kolik pater, bytů, důležitých přípojek je v domě, při evakuaci vědí, kolik kde žije lidí a v jakých domech se vyskytují. Otázkou však je, jestli jsou data získávaná při sčítání, tedy jednou za 10 let, dostatečně aktuální.
Určitým problémem sčítání je jeho vysoká cena. Sčítání lidu, domů a bytů 2021 přijde český stát na 2,23 miliardy korun (podobně jako v roce 2011). Je taková investice za pořízení dat, která jsou většinou obsažena v různých registrech (osob i nemovitostí), rozumná? Podle statistiků ano. Data ze sčítání lidu obsahují celou řadu cenných údajů, které v registrech obsaženy nejsou.
Populační cenzus se koná téměř ve všech zemích světa. Několik států sčítání nepořádá, protože spoléhá na data z registrů (v Evropě Nizozemsko, Švédsko a Finsko). Problémem pro tyto státy je ale to, že legislativa Evropské unie po svých členských zemích vyžaduje i údaje, jimiž registry nedisponují (např. údaje o domech a bytech). Přejeme vám příjemné čtení i sečtení!

Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy, 30(3), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

DRÁPAL, S. (2021): Sčítání lidu od pravěku do novověku. Geografické rozhledy, 30(3), 4–7.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

DRÁPAL, S. (2021): Jak se sčítalo obyvatelstvo v dobách Marie Terezie. Geografické rozhledy, 30(3), 8–11.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

OUŘEDNÍČEK, M., PODHORSKÁ, J. (2021): Proměny obyvatelstva Prahy ve světle sčítání lidu od roku 1869 do současnosti. Geografické rozhledy, 30(3), 12–15.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

JÍCHOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, N. (2021): Vinohrady a Žižkov na podkladu historických cenzů – území plná kontrastů. Geografické rozhledy, 30(3), 16–19.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

PETROVIĆ, A. (2021): Vylidňování Srbska. Geografické rozhledy, 30(3), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

JANUROVÁ, K. (2021): Sčítání lidí bez domova. Geografické rozhledy, 30(3), 22–25.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

NEKOLNÝ, L. (2021): Proměny chovu exotických zvířat v evropských zoo. Geografické rozhledy, 30(3), 26–29.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

PAVELKOVÁ, L., VALENTA, O. (2021): Problematika zdrojů dat v oblasti migrace. Geografické rozhledy, 30(3), 30–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Věda, výzkum a inovace

LENART, J., CIMALOVÁ, Š. (2021): Makču Pikču – krajinný fenomén pražského Jihozápadního města. Geografické rozhledy, 30(3), 34–37.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

WEINFURTER, J. (2021): Skryté geografie: kartografie jako revoluční boj. Geografické rozhledy, 30(3), 38–41.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy, 30(3), 42.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Sčítání lidu ve světě. Geografické rozhledy, 30(3), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Sčítání lidu na území českých zemí. Geografické rozhledy, 30(3), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení