Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

24/1: Prameny

Prameny byly vždy symbolem začátku či zrození něčeho nového, čistého a nezkaženého. Proto také byly v různých kulturách uctívány a chráněny. V novém čísle Geografických rozhledů se na problematiku pramenů podíváme z různých úhlů. Dozvíme se, jak se hledají prameny světového veletoku, jaký význam má sníh pro napájení vodních toků, jaký význam měly a mají prameny a studánky v krajině, co vyplývá z naší polohy „na střeše Evropy“, jak jsou v současnosti využívány prameny pro odvětví lázeňství a wellness pobytů i jak lze využít studánky v krajině pro účely školní výuky. Opomenuty nebudou ani prameny v přeneseném slova smyslu, tedy jako zdroje dat, konkrétně historických a demografických. Téma pramenů symbolicky otevírá nový ročník našeho časopisu. Prameny jsou totiž hezkým příkladem tématu, ve kterém se potkávají nejen fyzičtí geografové se sociálními, ale také geografové s odborníky mnoha dalších oborů. Přejme si, aby takových témat bylo i v dalších číslech co nejvíce.

Vzpomínka

BIČÍK, I. (2014): Úvodník. Geografické rozhledy, 24(1), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

JANSKÝ, B. (2014): Prameny Amazonky, 24(1), 2–5.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

ŠOBR, M. (2014): Česko na střeše Evropy. Geografické rozhledy, 24(1), 6–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

FIALOVÁ, D. (2014): Lázeňství – spojení darů přírody a lidského umu. Geografické rozhledy, 24(1), 8–9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

CHODĚJOVSKÁ, E. (2014): Historiografie a její prameny. Geografické rozhledy, 24(1), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Svět kartografie a geoinformatiky

ŠTYCH, P., KRYSHENYK, P. (2014): Historické památky ožívají ve 3D. Geografické rozhledy, 24(1), 12–13.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Geografie a škola

HANUS, M., OUBRECHTOVÁ, V. (2014): Rozvíjíme žákovské dovednosti práce s mapou I. Geografické rozhledy, 24(1), 14–16.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

HRUŠKA, V., KUČEROVÁ, S. R. (2014): Strategické plány rozvoje území. Geografické rozhledy, 24(1), 17–19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

ZOUHAROVÁ, D., HORÁKOVÁ, M. (2014): Studánky v krajině za školou. Geografické rozhledy, 24(1), 20.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

V zorném poli geografů

KUPROVÁ, B., SIVKOVÁ, O. (2014): Prameny demografických dat v minulosti a dnes. Geografické rozhledy, 24(1), 21–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

KLVAČ, P., MUSIL, L. (2014): Studánky životodárné, magické, posvátné i ekologické. Geografické rozhledy, 24(1), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

VÁGNER, J. (2014): Wellness a termální parky v Česku – cestovní ruch navazující na tradici lázeňství. Geografické rozhledy, 24(1), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

PEVNÁ, H., JENÍČEK, M. (2014): Sníh jako zásobárna vody a řeky napájené sněhem. Geografické rozhledy, 24(1), 28–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

BEDNÁŘOVÁ, H., PERLÍN, R. (2014): Riziko finančního úpadku malých obcí na příkladu obce Prameny. Geografické rozhledy, 24(1), 30–32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma