Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

28/5: Příroda ve službách člověka

Příroda, v nejširším smyslu slova planeta Země, je pro člověka zdrojem surovin a energie. Umožňuje mu dýchat, najíst se. Příroda člověku slouží. V současnosti, kdy přibývá zpráv typu „v atmosféře je rekordní koncentrace CO² v historii lidstva“, „plastová skvrna v Tichém oceánu už je větší než Německo, Francie a Španělsko dohromady“ nebo „Evropa žije od pátku (10. 5.) na ekologický dluh – pokud by stejně jako Evropané žila veškerá populace světa, potřebovali bychom 2,8krát větší Zemi“, je na místě otázka, zda Příroda ve službách člověka není pro lidstvo příliš lichotivý titul tohoto čísla Geografických rozhledů. Realita je bohužel taková, že bychom je měli nazvat spíš Příroda otrokem člověka. Protože přírodě leccos dlužíme, zaměříme se v tomto čísle spíš na to, jak je příroda zneužívána.
Číslo otevírá unikátní vhled do ekologických a environmentálních problémů v Indonésii. Odborníci, kteří ve čtvrté nejlidnatější zemi světa působí, primatolog a ekolog Stanislav Lhota a mořská bioložka Hana Svobodová společně s fotografem a hydrobiologem Petrem Janem Juračkou vysvětlují aktuální situaci i hrozby, které plynou ze zakládání plantáží palmy olejné, přibližují, co se děje v moři omývajícím tisíce indonéských ostrovů. Dokumentují výrazný pokles biodiverzity tamních ekosystémů, jedněch z nejvzácnějších na světě, a upozorňují na globální rozměr indonéských problémů. Vracíme se k tomu, jak jsme přírodě „poroučeli“ v období socialismu. Na příkladu Vltavy představujeme, jak člověk využíval a využívá vodní toky. Navrhujeme, jak vizualizovat ekologickou stopu, zveme vás na skládku jako na místo vhodné pro terénní výuku. Vedle dalších námětů prezentujeme např. i možnosti, jak udržitelně budovat města.
Vzhledem k tématu není vhodné přát příjemné čtení, ale doufáme, že si toto číslo rádi pročtete – třeba při svých letních ekoturistických aktivitách!

Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy, 28(5), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

LHOTA, S., SVOBODOVÁ, H., JURAČKA, P. J. (2019): Indonéská příroda – jedinečná a ohrožená. Geografické rozhledy, 28(5), 4–11.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

JURAČKA, P. J. (2019): Kulturní a jiné šoky z indonéské expedice. Geografické rozhledy, 28(5), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

DANĚK, P. (2019): Rozvoj proti rozvoji: environmentální hnutí v Indii. Geografické rozhledy, 28(5), 12–15.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

JANÁČ, J. (2019): Od přírody k sítím: mobilizace vody v období socialismu. Geografické rozhledy, 28(5), 16–19.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

FIALOVÁ, D. (2019): Vltava ve službách člověka. Geografické rozhledy, 28(5), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

MÍK, M., MATĚJČEK, T. (2019): Návrh vizualizace ekologické stopy. Geografické rozhledy, 28(5), 22–25.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Geografie a škola

VRHEL, M., JELEN, J. (2019): Nakládání s odpady jako atraktivní téma terénní výuky. Geografické rozhledy, 28(5), 26–29.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

LYSÁK, J., JAROŠ, J., KRAUSE, D., TOMKOVÁ, M. (2019): O legendě intervalových stupnic tematických map. Geografické rozhledy, 28(5), 30–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Věda, výzkum a inovace

KOPP, J., ČUBR, V. (2019): Parky nebo parkoviště? Plánování zeleně pro udržitelná města. Geografické rozhledy, 28(5), 34–37.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

DANĚK, P., JEHLIČKA, P., VÁVRA, J. (2019): Zahrádkaření: nenápadný půvab nezamýšlené udržitelnosti. Geografické rozhledy, 28(5), 38–41.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy, 28(5), 42.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Využívání, nebo zneužívání Země? Geografické rozhledy, 28(5), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Země jako skládka. Geografické rozhledy, 28(5), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení