Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

23/4: Praha – proměny metropole

Čtvrté číslo Geografických rozhledů je zamĕřeno na Prahu, která jako národní i evropská metropole prochází zmĕnami danými obecnými globálními trendy i vývojem ovlivňovaným lokálními specifiky. K prvnímu okruhu vám přinášíme článek Luďka Sýkory, který proměny Prahy zasazuje do kontextu vývoje dalších postsocialistických mĕst. Lokální problematiku pak aktuálnĕ popisují články Ondřeje Boháče k připravovanému metropolitních územnímu plánu a text autorské dvojice Perlín – Klečková k aktualizaci strategického plánu Prahy. Jistĕ zaujme i rozhovor se současným pražským primátorem Tomášem Hudečkem, profesí geografem. Didaktické články se tentokrát týkají problematiky mapových a pojmových schémat. Aktuální statistiku o národnostním složení Prahy a o vnitřních migracích cizinců přinášejí články v rubrice Čísla hovoří. Příznivce historické geografie zaujme článek k vývoji využívání vodních toků a říčních niv.

Vzpomínka

BIČÍK, I. (2014): Úvodník. Geografické rozhledy, 23,(4), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

SÝKORA, L. (2014): Proměny postsocialistických metropolí. Geografické rozhledy, 23(4), 2–5.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

BOHÁČ, O. (2014): Metropolitní plán Prahy: Nový přístup k územnímu plánování hlavního města. Geografické rozhledy, 23(4), 6–8.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Praha – metropole, kde budou lidé rádi žít. Rozhovor s pražským primátorem Tomášem Hudečkem. Geografické rozhledy, 23(4), 9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KLEČKOVÁ, V., PERLÍN, R. (2014): Aktualizace strategického plánu hl. m. Prahy – příležitost pro budování partnerství. Geografické rozhledy, 23(4), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Svět kartografie a geoinformatiky

KAROLČÍK, Š., MURTÍNOVÁ, L. (2014): Pojmové mapy a nástroje na ich tvorbu. Geografické rozhledy, 23(4), 12–14.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Geografie a škola

BLÁHA, J. D., HÁTLE, J. (2014): Tvorba náčrtů a plánků ve výuce geografie. Geografické rozhledy, 23(4), 15–17.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

ROSOCHA, M. (2014): Problémy výuky středoškolské geografie. Geografické rozhledy, 23(4), 18–19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KAROLČÍK, Š., MURTÍNOVÁ, L. (2014): Tvorba mapového náčrtku a pojmové mapovanie vo výučbe geografie. Geografické rozhledy, 23(4), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

V zorném poli geografů

HEŘMANOVÁ, E. (2014): Soudobé přístupy ke stavebním památkám (nejen v Praze). Geografické rozhledy, 23(4), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

PŘIDALOVÁ, I, OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Proměna národnostní struktury Prahy mezi lety 1921 a 2011. Geografické rozhledy, 23(4), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

ČERMÁKOVÁ, D., JANSKÁ, E. (2014): Vnitřní stěhování cizinců v Česku – koncentrační či difuzní směry? Geografické rozhledy, 23(4), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

MUSIL, P. (2014): Bezdomovectví a hlavní vlakové nádraží v Praze. Od veřejného k soukromému prostoru? Geografické rozhledy, 23(4), 28–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

RAŠKA, P., ZÁBRANSKÝ, V. (2014): Vodní toky a říční niva v životě lidí napříč staletími. Geografické rozhledy, 23(4), 30–32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma