Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

24/4: Přitažlivost

Přitažlivost neboli gravitace v původním slova smyslu popisuje fyzikální sílu. Nicméně v přeneseném slova smyslu vyjadřuje snahu objektů se koncentrovat do relativně malé oblasti. V tomto čísle Geografických rozhledů se podíváme na tento pojem z obou výše zmíněných pohledů, neboť s oběma geografie pracuje. Zároveň tento pojem ukazuje šíři záběru geografie a propojení s dalšími tradičními předměty jako je fyzika, biologie a dějepis. V prvním článku se dozvíte, jak spolu souvisejí mimo jiné gravitace, tíhová síla, tvar Země, délka dne, měření času, sledování odlednění a stabilita zemské osy. V článku o sesuvech si ukážeme jeden z fenoménů, jež je přímo navázán na gravitaci, resp. působení zemské tíže. Zde se dozvíme, že vznik sesuvu není tak jednoduchým mechanismem a ovlivňuje ho celá řada charakteristik prostředí. V jednom z dalších článků se dozvíte, jaký má gravitačně energetický potenciál reliéf České republiky, kde najdeme místa s největším převýšením a jak se tato charakteristika zjišťuje. Součástí je i unikátní mapa relativní výškové členitosti České republiky, která je k dispozici na webu Geografických rozhledů. V přeneseném slova smyslu se na přitažlivost podíváme z pohledu druhové rozmanitosti, kde si ukážeme její ohniska, a nebo z pohledu sociální geografie budeme diskutovat problematiku turistiky, která se koncentruje do několika míst se všemi klady i zápory. Kromě toho v čísle našeho časopisu naleznete spoustu dalších zajímavých článků, které vám přinášejí nové informace o světě, v němž žijeme.

Vzpomínka

BIČÍK, I. (2015): Úvodník. Geografické rozhledy, 24(4), 1.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

KŘÍŽEK, M. (2015): Gravitace a tíhové pole Země. Geografické rozhledy, 24(4), 2–3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

BŘEŽNÝ, M. (2015): Sesuvy – hrozba i krása. Geografické rozhledy, 24(4), 4–5.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

HRDINA, A., ROMPORTL, D. (2015): Horká místa světové druhové rozmanitosti. Geografické rozhledy, 24(4), 6–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

FIALOVÁ, D., NEKOLNÝ, L. (2015): Rub a líc turistické přitažlivosti. Geografické rozhledy, 24(4), 8–9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

KAŠKOVÁ, M., CHROMÝ, P. (2015): Přitažlivost „značkových“ míst. Geografické rozhledy, 24(4), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Svět kartografie a geoinformatiky

NÉTEK, R. (2015): Vizualizace virtuálního glóbu ve webovém prohlížeči. Geografické rozhledy, 24(4), 12–13.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Geografie a škola

HAVELKOVÁ, L., HANUS, M. (2015): Rozvoj mapových dovedností ve výuce biologie. Geografické rozhledy, 24(4), 14–16.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KRÁL, L. (2015): Geoinformatické kurikulum a jeho aplikace do výuky. Geografické rozhledy, 24(4), 16–18.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

PÁNKOVÁ, L. (2015): Rozvojová spolupráce – téma ve výuce geografie. Geografické rozhledy, 24(4), 19–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Vltavské ostrovy, publikace ČGS. Geografické rozhledy, 24(4), 21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

V zorném poli geografů

UXA, M., KŘÍŽEK, M., MIDA, P. (2015): Relativní výšková členitost reliéfu. Geografické rozhledy, 24(4), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

BOHÁČ, A. (2015): Syrské památky UNESCO v ohrožení. Geografické rozhledy, 24(4), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KUPSKÝ, A. (2015): Muslimská menšina ve Švédsku. Geografické rozhledy, 24(4), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

SVOBODA, P., NEMEŠKAL, J. (2015): Nezaměstnanost v Česku v historickém pohledu. Geografické rozhledy, 24, 4, s. 28–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

ANDĚL, J., BLÁHA, J. D. (2015): Zimní olympijské hry a jejich geografická dimenze. Geografické rozhledy, 24(4), 30–32.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy