Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

25/2: Půda – nenahraditelný zdroj

Vlastnosti půdy určovaly charakter zemědělství a prostřednictvím něj se půda podílela na rozvoji společnosti. Staré civilizace se koncentrovaly do míst, kde půda byla obzvláště úrodná (např. údolí Nilu, Mezopotámie) a poskytovala dostatek přebytků, aby se část společnosti mohla věnovat jiným činnostem, jako například rozvoji řemesel, umění či vzdělávání. Dříve, a nemusíme jít v historii až tak daleko, si lidé půdy daleko více vážili, neboť si dobře uvědomovali, že je to právě tato složka krajiny, která jim poskytuje nejen základ obživy, ale i čistou vodu a obecně je ukazatelem zdravého prostředí. Dnes jako bychom na to zapomněli a bohužel se k půdě nechováme dobře. Nejúrodnější půdy zastavujeme, obhospodařujeme je nesprávně, podílíme se na jejich zvýšené erozi, ničíme je chemicky, zkrátka nakládáme s půdou tak, že u ní dochází ke zhoršování či úplné ztrátě schopnosti plnit všechny její přirozené funkce. Jinými slovy činnost člověka je hlavní příčinou rychlé degradace půd, kdy během roku či pár měsíců jsme schopni zlikvidovat půdy, které vznikají a vyvíjejí se po tisíce let. I z těchto důvodů byl rok 2015 vyhlášen valným shromážděním OSN „Mezinárodním rokem půdy”. Snahou tohoto čísla je seznámit vás s pohledy na půdu z širší perspektivy a pokusit se přiblížit tuto podstatnou složku krajiny ve své komplexnosti. Věříme, že se podaří rozšířit vaše obzory o nové vědomosti a to i vzhledem k tomu, že kapitoly o půdě a pedosféře paradoxně mají z hlediska obsahu našich současných učebnic zeměpisu nejmenší rozsah. Příjemné počtení a ponaučení přeje editor čísla Marek Křížek

Vzpomínka

BIČÍK, I. (2015): Úvodník. Geografické rozhledy, 25(2), 1.
Abstrakt

Demografie a populační studia

ŠEFRNA, L. (2015): Význam půdy pro krajinu a společnost. Geografické rozhledy, 25(2), 2–3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Výzkum a vývoj

CHUMAN, T., HRUŠKA, J. (2015): Degradace zemědělských a lesních půd. Geografické rozhledy, 25(2), 4–7.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

CHUMAN, T. (2015): Půdní pokryv v Česku. Geografické rozhledy, 25(2), 8–9.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KABRDA, J., ŠTYCH, P., KŘÍŽ, J., MÍČEK, O., HOLMAN, L. (2015): Zástavba zemědělské půdy v Česku po roce 1990. Geografické rozhledy, 25(2), 10–11.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Geografie a škola

KOCOVÁ, T. (2015): Miskoncepce ve výuce geografie II. Geografické rozhledy, 25(2), 12–13.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

HANUS, M. (2015): Tablety ve výuce zeměpisu: správná volba? Geografické rozhledy, 25(2), 14–17.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

HÁJKOVÁ, J. (2015): Mapování půd pro středoškoláky. Geografické rozhledy, 25(2), 18.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KUČEROVÁ, S. R., BLÁHA, J. D. (2015): 18. ročník Zeměpisné olympiády s novými pravidly. Geografické rozhledy, 25(2), 19.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Svět kartografie a geoinformatiky

BLÁHA, J. D., PTÁČEK, J. (2015): Diskuse o kartografické produkci pro školy II. Geografické rozhledy, 25(2), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

Demografie a populační studia

HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K. (2015): Jak dlouho bude Čína nejlidnatějším státem světa? Geografické rozhledy, 25(2), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

V zorném poli geografů

FIALOVÁ, D. (2015): Golfová hřiště – nový prvek v krajině. Geografické rozhledy, 25(2), 24–25.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy

VYSLOUŽILOVÁ, B. (2015): Půdní geoarchivy jako klíč k poznání historie krajiny. Geografické rozhledy, 25(2), 26–27.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

ROMAN, M. (2015): Vznik a vývoj arktických jezer. Geografické rozhledy, 25(2), 28–29.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KŘÍŽEK, M. (2015): Strukturní půdy. Geografické rozhledy, 25(2), 30.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

STUCHLÍKOVÁ, Z. (2015): Nová vlna reforem čínské ekonomiky. Geografické rozhledy, 25(2), 30–31.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Příloha

OUŘEDNÍČEK, M., SVOBODA, P., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J., ŠPAČKOVÁ, P., NEMEŠKAL, J., PŘIDALOVÁ, I., DVOŘÁKOVÁ, N., KUPKOVÁ, L., SOUKUP, M (2015): Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS a jejich využití. Geografické rozhledy, 25(2), příloha.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma | Přílohy